اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 05, 2007

قطعنامه ی دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اصفهان


فریاد از این خدعه و فریب
مدعیان عدالت که از مردم دم زدند، از رفاه اقتصادی گفتند، و هر روز وضعیت اقتصادی توده ی مردم بدتر از روزهای قبل می شود. مدعی وجود آزادی در عرصه ی بین الملل هستند و از آزادی سخن می گویند، در حالی که در کشور حکم اعدام روزنامه نگار و فعال مدنی صادر می شود...
بر آن شدیم که به مناسبت روز دانشجو قطعنامه ای مختصر را ارائه نماییم :
1. بهبود وضعیت صنفی با شکل گیری شورای صنفی ، بدون قید وشرط.
2. تشکیل صنف نشریات دانشجویی بدون قید وشرط
3. آزادی فعالیت تمام تفکرات و گروههای فکری مانند انجمن اسلامی و سایر گروه های فکری
4. لغو هر گونه تبعیض جنسیتی و نژادی
5. توقف دستگیری های بدون دلیل عقلانی فعالین دانشجویی و مدنی
6. لغو حکم اعدام عدنان حسن پور
7. آزادی زندانیان سیاسی به ویژه آزادی 3 دانشجوی بیگناه دربند پلی تکنیک
8. آزادی شکل گیری تشکل ها و اتحادیه های آزاد کارگری به ویژه سندیکاها
9. مخالفت کامل با هر گونه خطر حمله ی نظامی آمریکا با اعتقاد به اینکه انسانها خود حق تعیین سرنوشت دارند وهیچ قدرتی حق تعیین تکلیف برای انسانها را ندارد، مگر قدرت اجتماع

1 comment:

daneshju said...

the new pics of the student's day
www.gavaznhamag.blogspot.com