اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 14, 2007

جرمی کوربین از دانشجویان ایران دفاع و خواستار آزادی دانشجویان شد

«جرمی کوربین» عضو جناح چپ «حزب کارگر انگلیس» و عضو بسیار فعال «کمپین سوسیالیستی» این حزب می باشد. او همچنین بعنوان یکی از سخنگویان اصلی «کمپین خلع سلاح اتمی» فعالیت می کند. او بطور قاطعانه مخالفت خودش را با جنگ علیه کشور عراق ابراز داشته و در اکثریت تظاهرات ضد جنگ جز سخنرانان می باشد.

«جرمی کوربین» همچنین یکی از اعضای برجسته ی «سازمان عفو بین الملل» است. او بعنوان یکی از فعالین کمپینی که هدفش به محاکمه کشاندن دیکتاتور پیشین شیلی « آگوستو پینوشه» بود ، تلاش فراوانی از خود نشان داد.

جرمی کوربین همچنین در فعالیتهای ضد فاشیستی و دفاع از پناهندگان و پناهجویان یک چهره ی فراموش نشدنی است.

1 comment:

Anonymous said...

دوستان چرا منبع اصلی این حمایت را انعکاس نداده اید. منبع اصلی این حمایت وبلاگ میلیتانت است