اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 19, 2007

بهرام شجاعی، مجددا بازداشت شد

يک فعال دانشجويی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب که در تجمع دو هفته‌ی پيش دانشگاه تهران، بازداشت و سپس آزاد شده بود، مجددا روز گذشته بازداشت شد.

نعمت احمدی، وکيل مدافع بهرام شجاعی با بيان اين خبر به خبرنگار حقوقی ايسنا گفت: شجاعی در تجمع دانشگاه تهران به مدت دو شب بازداشت شده بود و پس از آن چند بار به دادسرای انقلاب احضار شده و مراجعه کرده بود که در نهايت عصر روز گذشته، بازداشت و روانه‌ی زندان اوين شد.

No comments: