اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 19, 2007

عبدالله مومنی، سخنگوی ادوار تحکيم ادامه بازداشت فعالين دانشجويی طيف چپ را محکوم کرد

سخنگوی سازمان ادوار تحکيم با اعتراض نسبت به ادامه بازداشت بيش از ۳۰ فعال دانشجويی طيف چپ خواهان آزادی بازداشت شدگان شد.
عبدالله مومنی گفت: با کمال تاسف انچه در هفته های اخير و در جريان بازداشتهای غيرقانونی و خودسرانه دانشجويان چپ،يورش به منازل انها، تلاش غيرقانونی برای جلوگيری از برگزاری تجمع دانشجويی ۱۳ اذر ماه، بی اطلاع نگاه داشتن خانواده های بازداشت شدگان از وضعيت فرزندانشان و اعمال سانسور گسترده خبری در اين خصوص رخ داده است مصداق بارز نقض حقوق بشر و زير پا گذاشتن حقوق شهروندی بازداشت شدگان بوده است.

مومنی با ابراز نگرانی نسبت به وضعيت بهروز کريمی زاده مهدی گرايلو، سعيد حبيبی و پيمان پيران و ساير بازداشت شدگانی که با وجود گذشت ۲۰ روز هنوز موفق به تماس تلفنی با خانواده های خود نشده اند گفت: اعمال اينگونه محدوديتهای غير قانونی به يک زندانی سياسی ، افزايش بی اعتباری و بدنامی ناقضان حقوق بشر در ايران را در پی خواهد داشت. سخنگوی ادوار تحکيم همچنين از عدم اجازه دسترسی بازداشت شدگان به وکيل و عدم امکان ملاقات آنان با خانواده همچنين بدرفتاری های صورت گرفته با خانواده دانشجويان زندانی انتقاد کرد.

دبير سابق تشکيلات دفتر تحکيم وحدت با ابراز نگرانی شديد نسبت به وضعيت سعيد حبيبی عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکيم گفت: آقای سعيد حبيبی يکی از فعالان با سابقه و خوشنام دفتر تحکيم وحدت است که در طول دوران فعاليتهای دانشجويی همواره در جهت اعتلای جنبش دانشجويی گام برداشته است از اين رو بازداشت ايشان به شيوه صورت گرفته و انتشار گمانه زنی های نگران کننده در سايتهای اقتدارگرايان و انتساب اتهاماتی جهت دار به وی، در حالی که پرونده ايشان در مرحله تحقيقات مقدماتی قرار دارد از تلاش برای پرونده سازی بر ضد سعيد حبيبی حکايت دارد.

عبدالله مومنی با اشاره به اينکه بسياری از بازداشت شدگان از طريق ابزارهای قانونی از جمله نشريات دانشجويی به ابراز عقيده و دفاع از ديدگاه های خود می پرداخته اند، بازداشت دسته جمعی دانشجويان طيف چپ را نشانه اوج نگاه امنيتی به دانشگاه دانست و گفت: عدم اجازه به دانشجويان برای ايجاد تشکلهای مستقل دانشجويی، برخورد با تشکلهای موجود در دانشگاه و بازداشت دسته جمعی دانشجويان مدافع يک ديدگاه خاص نه تنها نگرانی های نادرست حاکميت را نخواهد کاست بلکه موجب افزايش بيش از پيش تنش و بی اعتمادی ميان دانشجويان و متوليان فعاليتهای دانشجويی خواهد بود.

سخنگوی سازمان ادوار تحکيم با انتقاد از بسياری از فعالان سياسی، دانشجويی و حقوق بشری که در قبال بازداشتهای اخير سکوت کرده و يا در صورت دفاع ،مرزبندی خود با اين دانشجويان را پررنگ کرده اند گفت: دفاع از حقوق انسانی و شهروندی بازداشت شدگان فرای عقايد آنها ، مطابق با روح اعلاميه جهانی حقوق بشر است و تاکيد بر مرزبندی هايی که بر افکار عمومی مشخص است غير ضروری است.

No comments: