اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 10, 2007

رفقایمان را آزاد خواهیم کردروزبه صف شکن

1 comment:

Anonymous said...

سلام.
در شیراز هنوز تحصن ها ادامه دارد.
ایرج صف شکن هم در جمع دانشجویان معترض سخنرانی کرد:
ta-azadi86.blogfa.com