اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 09, 2007

دو تماس تلفنی دیگر

دقایقی پیش شخصی از سوی وزارت اطلاعات با تماس گرفتن با خانواده ی رفقا مهدی گرایلو و بهروز کریمی زاده به آنان گفت که ایشان
 حالشان خوب است و در بند 209 زندان اوین هستند. وی گفته است که به دلیل متفاوت بودن موقعیت این دو رفیق با رفقای دیگر امکان صحبت کردنمستقیم خود آنان با خانواده شان میسر نیست.

همچنین این شخص به خانواده ی این دو دانشجو گفته است که تا دو سه روز آینده این دانشجویان با خانواده هایشان شخصاً تماس خواهند گرفت.

احتمال می رود که بهروز کریمی زاده و مهدی گرایلو زیر شدیدترین شکنجه های رژیم قرار داشته باشند.

همچنین احتمالاً دیگر دانشجویان نیز طی ساعات آینده با خانواده هایشان تماس خواهند گرفت.

No comments: