اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 14, 2007

سازمانها و کمیته های دانشجوئی مکزیک خواستارآزادی دانشجویان دربند ایران شدند !

دبیران و مسئولان سازمانها و کمیته های دانشجوئی مکزیک که دارای هزاران عضو هستند از دانشجویان دربند ایران دفاع کردند و خواستار آزادی بدون قید و شرط آنان شدند

اسامی آنها به شرح زیر هستند:

رادريگو کروز : دبير کل کميته ی مبارزه ی دانشجوئی پلي تکنيک - کميته ی دانشجويی برای دفاع از آموزش عمومی

ناهوم پرز مونروی : مسئول تماس های بيرونی ی کميته ی مبارزه ی دانشجئی پلي تکنيک - کميته ی دانشجويی برای دفاع از آموزش عمومی

پاتريسيا کروز : مسئول مالی ی کميته ی مبارزه ی دانشجوئی پلي تکنيک - کميته ی دانشجويی برای دفاع از آموزش عمومی

آلوندا راموس : مسئول کميته ی مبارزه ی دانشجوئی پلي تکنيک - کميته ی دانشجويی برای دفاع از آموزش عمومی در «دانشگاه آزاد ملی»

کلائوديا فابيولا خای : مسئول کميته ی مبارزه ی دانشجوئی پلي تکنيک - کميته ی دانشجويی برای دفاع از آموزش عمومی در «انستيتو پليتکنيک ملی»

آلخاندرو راميرز : مسئول تشکيلات سياسی ی کميته ی مبارزه ی دانشجويی پلي تکنيک - کميته ی دانشجويی برای دفاع از آموزش عمومی

اکتور آگيلار کامپوس : مسئول امتحانات نهائی ی کميته ی مبارزه ی دانشجويی پلي تکنيک - کميته ی دانشجويی برای دفاع از آموزش عمومی

خاکوب پرز : مسئول کميته ی مبارزه ی دانشجويی پلي تکنيک - کميته ی دانشجويی برای دفاع از آموزش عمومی در «ميچو آکان»، «خانه ی دانشجويان آزاديخواه آمريکا»

ويريدينا کاسترو : مسئول کميته ی مبارزه ی دانشجويی پلي تکنيک - کميته ی دانشجويی برای دفاع از آموزش عمومی در شهر «پوئبلو»

3 comments:

Anonymous said...

دوستان عزیز چرا منابع حمایتها که وبلاگ میلیتانت است را حک نکرده اید

Anonymous said...

دوستان گزارشات میلیتانت در دفاع شبانه روزی از دانشجویان دربند را چرا بدون منبع انتشار می دهید این روش از کار یک روش نادرست و بورکراتیک است

Anonymous said...

دوستان گزارشات میلیتانت در دفاع شبانه روزی از دانشجویان دربند را چرا بدون منبع انتشار می دهید این روش از کار یک روش نادرست و بورکراتیک است