اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 19, 2007

تماس تلفنی محسن غمین و نیما نحوی

محسن غمین دانشجوی زندانی پلی تکنیکی دیروز تماس تلفنی با مادرش داشته و وضعیت خود را توضیح داده که این امر موجب دلگرمی مادر وی شده است چرا که اخباری منتشر شده بود که وی تحت شکنجه واقع شده است و این مساله خانواده ی وی را به شدت نگران کرده بود. ضمن این که نیما نحوی دانشجوی بازداشت شده در مازندران نیز با خانواده ی خود تماس گرفته است.

1 comment:

Anonymous said...

دوستان یک خبر خوب
ایملتان را چک کنید
موفق باشید