اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 19, 2007

یونس میرحسینی آزاد شد!

یونس میرحسینی دانشجوی دانشگاه شیراز امروز پس از تحمل 16 روز بازداشت آزاد شد.

دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب آزادی این دانشجو را به جنبش دانشجویی تبریک گفته و اعلام می دارند که تا آزادی آخرین نفر از رفقایمان ساکت نخواهیم نشست.
همه دانشجویان دربند باید فوری آزاد شوند. تلاش های حکومت برای دسته بندی زندانیان٬ تلاشی پوچ است. ما تا آزادی همه دانشجویان دربند از پا نخواهیم نشست

No comments: