اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 20, 2007

میلاد معینی آزاد شد!

میلاد معینی دانشجوی مردم شناسی دانشگاه مازندران امروز آزاد شد. میلاد معینی و 7 تن دیگر از دانشجویان بازداشت شده در مازندران تحت بازجویی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بوده اند.

No comments: