اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 13, 2007

وضعیت پیمان پیران و بهروز کریمی زاده واقعا نگران کننده است.

آزارهای جسمی و روحی با شدتهای مختلف جزئی از شیوه نیروهای امنیتی ایران برای اعتراف گیری از زندانیان سیاسی است. این شیوه های غیر انسانی بدون هیچ استثنایی علیه همه زندانیان سیاسی استفاده می شود.

اکنون تمامی دانشجویان زندانی نیز بدون شک در حال تحمل این آزارهای جسمی و روحی در بندهای 209 و 325 اوین هستند. در میان این دانشجویان وضعیت آقای پیمان پیران و بهروز کریم زاده واقعا نگران کننده است.

آقای پیمان پیران از بدو دستگیری و روبه رو شدن با تیم بازجویی خود مدام در حال زد و خرد با بازجوهای خود بوده است. بعد از دو مرتبه درگیری برای کنترل پیمان پیران در هنگام بازجویی دست چپ وی را به صندلی دستبند می زنند و در هنگام مجادلات لفظی به صورت وحشیانه ای بر سر وی ریخته و به شدت او را کتک می زنند. از هنگام دستگیری تا کنون این روند بی وقفه ادامه داشته است.

آقای بهروز کریمی زاده هم از ناراحتی شدید هر دو کلیه و عفونت شدید کلیه راست و مجاری ادراری رنج می برد. بهروز کریم زاده برای درمان خود تحت نظر پزشک قرار داشته است ولی اکنون نه تنها از امکان مداوای خود محروم است و داروهای وی را در اختیار وی قرار نمی دهند بلکه حتی به دلیل فشارهای شدید ، وضعیت جسمی آقای کریمی زاده به شدت وخیمتر شده است.

نیروهای اطلاعاتی ایران برای آنکه ردی از شکنجه های خود به جا نگذارند از ضربات روی پا به پشت کمر و ضربات تیغه دست به کنارهای گردن به وفور استفاده می کنند. این ضربات در ظاهر هیچ نشانه ای از خود به جا نمی گذارد ولی صدمات جدی به کلیه ها و گردن وارد می آورد. این ضربات پا به پشت کمر وضعیت کلیه های بیمار آقای کریمی زاده را وخیم تر کرده و سلامت ایشان را با خطر جدی روبه رو کرده اند.

خبرهایی هم که از همبندان سابق آقای پیران به بیرون زندان رسیده است حاکی از بی خوابی دادن ، بازجوئیهای شبانه و شکنجه شدید از طرف تیم بازجویی است که مخصوصا روی پیمان پیران ، سعید حبیبی ، بهروز کریمی زاده ، عابد توانچه و مهدی گرایلو قرار دارد.

با توجه به اینکه سعید حبیبی ، بهروز کریمی زاده ، عابد توانچه و پیمان پیران همگی از دانشجویان اخراجی دانشگاه های مختلف هستند وزارت اطلاعات تیم بازجویی جداگانه ای برای آنان در نظر گرفته و سعی دارد آنان را به عنوان ارازل و اوباش معرفی کند.

وزارت اطلاعات در بانیه رسمی خود از دستگیری تعدادی ارازل و اوباش که با تهیه نارنجک صوتی و دیگر وسایل سعی در ایجاد اغتشاش در دانشگاه داشته اند خبر می دهد و نمایندگان اصولگرای وابسته به طیف احمدی نژاد در مجلس ادعا می کنند که طبق اخباری که وزارت اطلاعات در اختار آنان قرار داده است این دانشجویان از گروهکهای ضد انقلاب خارجی خط گرفته اند.

با این اوصاف به راحتی می توان درک کرد که وضعیت این عزیزان به دلیل آنکه از طرف حکومت اسلامی دانشجو محسوب نمی شوند بسیار بحرانی و نگران کننده است و باید با بکار گیری همه نیروها و تواناییها این پروژه امنیتی خطرناک را خنثی کرد.

1 comment:

Anonymous said...

سلام
لطفا این چرت و پرت هاتونو یه جای دیگه بنویسید
وبلاگ من یه مکان مقدسه برام
و جای افراد مزخرفی مثل شما نیست

لطف می کنید اگه دیگه تشریف نیارید