اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 13, 2007

نیما نحوی دانشجوی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دستگیر شد

بنا بر اخبار رسیده، نیما نحوی دانشجوی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دستگیر شده است. هنوز از سرنوشت وی هیچ اطلاعی در دست نیست. گویا وی پس از برگزاری مراسم 16 آذر دیروز در دانشگاه مازندران بازداشت شده است.
همچنین رضا عرب که دیروز در جریان مراسم روز دانشجو بازداشت شده بود، آزاد شده است.

No comments: