اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 20, 2007

سارا خادمی آزاد شد

سارا خادمی دانشجوی رشته علوم اجتماعی دانشگاه مازندران بعد از هشت روز بازداشت در زندان حفاظت اطلاعات ناجای شهر بابلسر امروز آزاد شد.
فشارهای اعتراضات دانشجویان و مردم در ایران و اعتراضات نهادهای بین المللی و انسان های آزادیخواه در خارج کشور٬ دولت را مجبور به آزادی دانشجویان زندانی خواهد کرد!
آزادی از زندان را به سارای عزیز٬ به تک تک دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب، خانواده ایشان و دوستان و آشنایان شان و همچنین تمامی آزادیخواهان در سراسر جهان صمیمانه تبریک می گوییم. و یکبار دیگر عزممان را برای آزادی همه دستگیر شدگان اعلام میداریم

زنده باد آزادی
زنده باد برابری

No comments: