اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 12, 2007

اعتراض دفتر تحکیم وحدت به بازداشتهای گسترده دانشجویی فعالان طیف چپ و دانشجویان کرد


دانشگاه دو سال سخت را گذراند. روزهايي سراسر هجمه و فشار. هر روز اين اخبار تعليق و توقيف، احضار و بازداشت بود که منتشر ميشد.سياتگذاران کمر همت بسته بودند تا هرآنکس که مستقل عمل ميکند و ديگر گونه ميانديشد را حذف کنند. انقلاب فرهنگي ديگري آغاز شده بود. اينبار بي صداتر اما فراگيرتر که دايره خودي ها بسيار بسته بود. هر آنچه در انقلاب فرهنگي اول امکان اجرا نداشت يا مجال عمل نيافت بايد اعمال ميشد. دهها دانشجوي محروم از تحصيل، صدها دانشجوي تعليقي و بي شمار نشريه توقيفي نتيجه اين سياستها بود.
اما يک چيز همه رشته ها را پنبه کرد؛ دانشجويان در کنار هم ايستاده بودند. اختلاف عقيده عامل تفرقه نميشد.تنها يک شعار بر همه اولويت داشت و آن دفاع از "حق حضور براي تمامي دانشجويان با هر گرايشي و حق فعاليت با هر انديشه اي" بود. و همين جا بود که همه دست در دست هم ميگذاشتند و در برابر سيل آزادي ستيزان مي ايستادند تا "آخرين سنگر آزادي" فتح نشود، که نشد.
16 آذر امسال را در شرايطي پشت سر گذاشتيم که وحدت و همدلي دانشجويان بيش از هر زمان ديگري نمايان بود. بعد از دو سال فشار، حضور بيش از 2000 دانشجو در مقابل دانشکده فني نشان از استقامت دانشگاه بود و سياستهاي نقش بر آب شده. عجبا که حاکمان درس نميگيرند، دستهاي گره را ميبينند و همچنان بر طبل تفرقه ميکوبند.
10 روز از بازداشت دانشجوياي چپ؛ سعيد حبيبي، بهروز کريمي زاده، مهدي گراييلو و نزديک به 30 دانشجوي ديگر ميگذرد. همچنان از حق تماس با خانواده و وکلايشان محرومند. دفتر تحکيم وحدت با وجود اختلاف نظر جدي دفاع از اين دوستان را وظيفه خود ميداند و دانشگاه را خانه اي امن براي آنها ميخواهد و از تمامي فعالين سياسي و مدني و نهادهاي حقوق بشري ميخواهد در دفاع از حقوق شهروندي ايشان اهمال نکنند که سکوت جز فراهم کردن زمينه سرکوب توجيه ديگري نخواهد داشت.
در تجمع 18 آذر ، حضور دانشجويان کرد چشمگير بود. ايشان که همواره از بديهي ترين حقوق شهروندي محرومند اينبار آمدند تا هم مطالبات خود را فرياد کنند و هم حساب خود را از تجزيه طلبان جدا کنند. اما افسوس که باز قرباني نگاه امنيتي شدند. فرشاد دوستي پور، سهراب کريمي، جواد عليزاده و محمد صالح ايومن که در تجمع سخنراني کرده بودند و هيچ نگفته بودند جز تأکيد بر ايراني بودنشان و اصرار بر پيگيري حقوق از دست رفته اشان. ما ضمن تأييد مواضع اعلام شده ايشان که خواهان ايراني براي همه ايرانيان بودند خواستار آزادي هرچه سريعتر آنانيم.
به دنبال برگزاري تجمعات سراسري در دانشگاههاي کشور موجي ار بازداشتها و احضار ها و تهديدها نيز آغاز شده است. در هفته گذشته دهها دانشجو در شهرهاي مختلف مورد بازداشتهاي چند ساعته قرار گرفته و ساعتها تحت بازجويي نهادهاي امنيتي قرار گرفته اند. ميلاد عزيزي دانشجوي دانشکده ادبيات دانشگاه تهران از روز 18 آذر تا کنون همچنان در بازداشت به سر مي برد. تجربه نشان داده برخوردهايي از اين دست خللي در حرکت جنبش دانشجويي نخواهد گذاشت.
در پايان با سپاس از تمامي دانشجوياني که ما را در برگزاري با شکوه يادبود 16 آذر همراهي کردند، خواستار آزادي هرچه سريعتر دانشجويان بازداشت شده و توقف روند احضار ها و تهديد ها هستيم. و پيگيري وضعيت تمامي دانشجويان بازداشتي و دفاع از آنان را وظيفه خود ميدانيم.

روابط عمومي دفتر تحکيم وحدت
21 آذرماه 1386

No comments: