اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 15, 2007

آخرین اخبار از دانشجویان در بند

بنا بر آخرین پیگیری های انجام شده توسط والدین رفقای در بند، اتهام همه ی دانشجویان "اقدام علیه امنیت ملی" بوده و پرونده ی این دانشجویان به بازپرسی قوه قضاییه ارجاع داده شده است.

1 comment:

Anonymous said...

سلام
آخرین اخبار شیراز را از وبلاگ زیر بگیرید:
ta-azadi86.blogfa.com