اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 13, 2007

دو دانشجوی دانشگاه شیراز به اطلاعات احضار شدند

اسماعیل جلیلوند و ناهید افراسیابی از دانشجویان دانشگاه شیراز هم به اطلاعات احضار شدند. نکته ای که دوباره در این مورد بسیار عجیب به نظر می رسد، این است که با وجود این که سربرگ احضاریه ها به نام دادگاه انقلاب است، آدرسِ ذکر شده مکان ناشناخته ای می باشد که به احتمال قوی بازداشت گاه وزرات اطلاعات است. در پی ناآرامی های اخیر در دانشگاه شیراز ۴ نفر به اطلاعات احضار شده اند و هم اکنون جو نارضایتی و عصبانیت در بین دانشجویان تشدید شده است.

اگر این روند در اولین فرصت خاتمه نیابد هفته ی آینده تجمعات اعتراضی دوباره از سر گرفته می شود.

No comments: