اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 19, 2007

۳ دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد به کمیته انضباطی احضار شده اند.

امیرحسین نوربخش دبیر انجمن دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه به دلیل انتشار بیانیه این انجمن به مناسبت ۱۶ آذر، عادل تاعنی دبیر سیاسی این انجمن به دلیل برهم زدن نظم دانشگاه و توهین به رییس جمهور و محمد میزبان فعال دانشجویی چپ این دانشگاه به دلیل شرکت در تجمع ۱۶ اذر به کمیته انضباطی فراخوانده شده اند.

No comments: