اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 11, 2007

دستگیری های بیشتر در دانشگاه تهران

شماری ‌از دانشجویان‌ دانشگاههای تهران در طی تماسهای که ‌باسایت زرێبارپرێس داشته‌اند اعلام نمودند که‌ در جریان مراسم دیروز یعنی یکشنبه‌ مورخه‌18آذرماه 1386 شمسی ‌روزدانشجو، نیروهای ‌امنیتی ‌تعدادی از دانشجویان را دستگیر و به ‌مکان نامعلومی برده‌ اند. نام 4 تن از دانشجویان دستگیرشده‌ عبارتند از:

1. محمدصالح ایومن دانشجودر رشته‌ فوق لیسانس علوم سیاسی_مریوان

2. سهراب‌کریمی دانشجودر رشته‌ فوق لیسانس علوم سیاسی_قوروه

3. فرشاد دوستی پوردانشجو در رشته‌ مهندسی مکانیک_ایلام

4. جوادعلیزاده‌ دانشجو در رشته‌فوق لیسانس حقوق

قابل به‌ ذکرمی باشد دستگیرشدگان فوق ‌بعد از اتمام مراسم در خیابان انقلاب توسط‌‌ نیروهای امنیتی دستگیر وبه ‌مکان نامعلومی انتقال داده‌ شده‌ اند.

No comments: