اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 06, 2007

خبر فوری

پس از مراجعه ی خانواده ی بهروز کریمی زاده به وزارت اطلاعات، مسئولین وزارت اطلاعات به وی گفته اند که بهروز توسط وزارت اطلاعات دستگیر نشده است. هنگام مراجعه ی مأمورین لباس شخصی به خانه ی وی نیز هیچ کارت شناسایی از سوی مأمورین ارائه نشده است. بنابر این گمان می رود که رفیق بهروز توسط اطلاعات سپاه دستگیر شده باشد که در این صورت هم اکنون وی در بند ۳۲۵ اوین نگهداری شده و ممکن است زیر سخت ترین شکنجه ها باشد.

لازم به ذکر است که کلیه های بهروز در وضعیت وخیمی قرار دارد و در صورت عدم آزادی فوری وی، دچار مشکلات شدیدی خواهد شد.

No comments: