اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 11, 2007

بیانیه جمعی از کارگران پالایشگاه گاز فازهای 9 و10 عسلویه

بازداشت کارگران و دانشجویان را محکوم می کنیم


با اوج گرفتن مبارزات حق طلبانه و آزادی خواهانه در جامعه موج بازداشتها و اذیت و آزارهای فعالان جنبشهای مختلف اجتماعی گسترده تر شده و به نظر می آید که میل به روند شدت دهی به سرکوبها در حال افزایش است. این تمایل سرکوبگرانه در مدت حدود یک سال گذشته بیشتر از پیش نمایان بوده است. دامنه این نوع سرکوب شدت یافته ازبازداشت محمود صالحی قبل از 11 اردیبهشت و سرکوب کارگران سنندج در روز جهانی کارگر نمود پیدا کرد و ادامه آن سرکوب و بازداشت کارگران نیشکرهفت تپه تا بازداشت دانشجویان آزادیخواه در روز 13 آذر و بعد از آن است.

ما ضمن حمایت از خواست کارگران نیشکر هفت تپه و دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب، بازداشت علی نجاتی از کارگران نیشکر هفت تبه و بازداشت دانشجویان در مراسم روز دانشجو را محکوم می کنیم و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنها و همه فعالین کارگری، دانشجویی و جنبشهای دیگر اجتماعی هستیم.


جمعی از کارگران پالایشگاه گاز فازهای 9 و10 عسلویه 19/9/1386

No comments: