اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 31, 2007

بازگشایی پرونده گروههای مارکسیست لنینیست دردادگاههای آلمان

Image and video hosting by TinyPic

4 comments:

Anonymous said...

به آقای عربشاهی و تمام پدر خوانده های جنبش دانشجویی که به قول خود با فضای دانشگاهها آشنایند
چشمانتان را باز کنید
پلاکاردهای سرخ بر افراشته را بنگرید .نه از یک زاویه .از تمام زوایا و مناظر
نترسید ببینید.حتی اگر در سرخی ها غرق شدید
عکس های منتشر نشده از آخرین تجمع در دانشگاه پلی تکنیک تهران

Anonymous said...

با درود رفقا لینک شما در پرچم سرخ درج شد.

Anonymous said...

چپ در دانشگاه: مهمترین وظایف
خطوط کلی به مهمترین وظایف نظری و عملی که اکنون چپ در دانشگاه در پیش رو دارد
دوستان دانشجو و سایر صاحب نظران در این بحث شرکت کنند و این بحث را همه جانبه تر طرح کنیم
ادامه در وبلاگ...

Anonymous said...

با درود
رفقا یادداشت"سازمان زحمت کشان،تراژدی ناسیونالیسم کوته نگر"در وبلاگ پرچم سرخ.