اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 09, 2007

بازتاب داخلی رسانه ها در رابطه با وقایع دیروز دانشگاه

به گزارش منابع خبری کيهان چهار گروهک شبه دانشجويی نئومارکسيست ها، انجمن اسلامی طيف علامه، اميرکبير و انجمن اسلامی طيف دينی که قصد داشتند برای سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد رئيس جمهور در دانشکده ادبيات دانشگاه تهران تشنج و حاشيه بسازند، سعی کردند تا با ورود به جلسه سخنرانی اقدام به ايجاد درگيری همزمان در داخل و بيرون سالن کنند اما با حضور فعالانه و آگاهانه دانشجويان متعهد دانشگاه تهران اين توطئه تدارک ديده در آن سوی آب ها ناکام ماند.
گزارش خبرنگار ایرنا: در حالی که چند نفر از منتقدان دولت و رييس جمهور با در دست داشتن پلاکاردهايی با مضامين توهين آميز،و با هدف تحريک ديگر دانشجويان، شعارهايی خلاف شان دانشجويی سر مي‌دادند، گروه مقابل که با اين روش غير اخلاقی مخالف بودند با سردادن شعارهای اسلامی نسبت به بد اخلاقی کلامی در محيط دانشگاه واکنش نشان دادند. افراد معترض همچنين در مواردی با حرکات تهديدکننده و تحريک آميز تلاش کردند تا فضا را به سمت درگيری فيزيکی با دانشجويان سوق دهند، که رفتار متين و حساب شده دانشجويان، مانع از تحقق اين هدف شد.
خبرگزاری دولت در گزارشی کوتاه آورده است: ,برنامه از قبل طراحي‌شده برای ايجاد تشنج در دانشگاه تهران، همزمان با حضور رييس جمهور در اين دانشگاه ناکام ماند.

No comments: