اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 15, 2007

هفته نیروی انتظامی در ایران:


iranian police miserable situation

No comments: