اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 12, 2007

اخباری جدید از وضعیت کودکان شیراز:


اخباری که به دست ما رسیده حاکی از آن است که کانون اصلاح و تربیت شیراز(که در باغی در خارج از شهر واقع بود) به جایی شبیه به زندان نظامی در داخل شهر منتقل شده است .این در حالیست که حتی چندی پیش فعالین برخی از انجمن ها علیرغم دشواریهای فراوان، طی بازدیدی که از آنجا داشته اند موارد زیر را متذکر شده بودند:
*كودكان در اين محل فاقد هرگونه امكانات آموزشي مي باشند كه بشدت آينده آنها مورد مخاطره قرار مي دهد.
* تعداد تقريبي 200 كودك در فضايي بسيار كوچك ( اتاق هاي 20نفري) نگهداري ميگردند. همچينين رفتار مسئولين اين كانون با كودكان شبيه به زندانيان بزرگسال مي‌باشد.
* به علت تعداد زياد كودكان در اين محل، آنها با خانواده هايشان هر 3 تا 4 هفته يكبار انجام مي گيرد.
* تعدادی از كودكان بدون هيچگونه محاكمه و سابقه جزايي درآنجا نگهداري مي شوند. براي مثال پدرنوجوان 14 ساله اي ذكر مي كرد كه به علت عدم رسيدگي به پرونده، فرزندش مدت 11 ماه است که در اين محل به صورت بلاتکلیف بسر مي برد.
* تمامي كودكان و نوجوانان با هر درجه از مجرميت!! در يك محل و با هم نگهداري مي شوند كه اين موجب تاثير نامطلوب بر يكديگر مي‌گردد.
گفتنی است با توجه به قانون كيفري جمهوري اسلامي ایران (ماده ۴۹ ) اطفال درصورت ارتكاب جرم مبري ( ۱۴۵ ) از مسووليت كيفري هستند و تربيت آنان بانظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد . همچنينين كانون هاي اصلاح و تربيت مكلف به جدا سازي كودكان بر حسب سن و نوع جرم مي باشند. اين كانون ها مكلف به تامين امكانات آموزشي مناسب براي كودكان و نوجوانان مي‌باشد. رفتار با كودكان و نوجوانان نبايد مانند زندانيان عادي باشد.

No comments: