اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 16, 2007

آزادی دانشجویان دانشگاه تهران در کما

رئیس دانشکده دارو سازی دانشگاه تهران مدتها پیش به دلایلی نامعلوم اقدام به عقد قراردادی با شرکت پاناسونیک برای نصب دوربینهای مداربسته در این دانشکده کرده بود، امسال هنوز چند روزی از سال تحصیلی نگذشته، مدیریت دانشگاه به آرزوی خود رسید و با نصب دوربینهای مداربسته در گوشه گوشه این دانشکده ودادن افسار آن به حراست دانشگاه تهران فضا را بیشتر از قبل برای دانشجویان این دانشگاه تنگ کرد.این دوربینها را حتی در بوفه و غذا خوری این دانشکده و حتی راه رو های آن نیز می توان دید.در حال حاضر جایی از این دانشکده نیست که زیر دید این دوربینهای کوچک نباشد. شنیده ها حاکی از آن است که دانشجویان به این اقدام پلیسی رئیس دانشکده اعتراض دارند اما نبود انسجام در حرکات اعتراضی چند وقت گذشته بلای جان این نوع حرکتها بوده. قابل ذکر است این حرکت دانشگاه که با بودجه دانشگاه تهران برای تامین مایحتاج دانشجویان اختصاص پیدا کرده می تواند زمینه ساز بسته تر کردن جو دانشگاه تهران و تسری این جو پلیسی به دیگر دانشکده ها باشد

No comments: