اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 15, 2007

جاسوس فرانسوی در گذشت!

بوب دنار از دست نشادگان مشهور فرانسوي که مسئول بسياري از کودتاها در افريقا بود، در سن هفتاد وهشت سالگي درگذشت.به گزارش شبکه پنج تلويزيون فرانسه، بوب دنار به اتهام مشارکت در کودتايي در کومور در سال 1995 به تازگي به چهار سال زندان محکوم شده بود. دنار در طول عمرش در کشورهاي مختلف جهان در قضایاي کثيف سياسي و با موافقت مسئولان فرانسوي دخالت داشته است. بوب دنار در کشورهاي زيمبابوه و انگولا ، يمن، زئير وبنين ماموريتهاي مخفي ايجاد بي ثباتي داشته بود. وي در دهه هزار و نهصد و شصت در دوران پس از استعمار افريقا نقش مهره ای کارآمد را برای امپریالیسم ايفا کرد. به عبارتي ديگر فرانسه که نمي خواست به طور علني در سياستهاي افريقا پس از استعمار دخالت کند به کمک سازمانهاي اطلاعاتي اش بوب دنار را اجير مي کرد. بوب دنار در مصاحبه اي در سال 1999 اعتراف کرد با توافق کامل با سازمانهاي اطلاعاتي فرانسوي عمل کرده بود. دنار در طول سي سال به همراه سازمانهای اطلاعاتی فرانسه بخشي از تاريخ افريقا را رقم زد.

No comments: