اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 11, 2007

لکوموتیو رانان آلمان اعتصاب نمی کنند

در پی اعتصاب لکوموتیو رانان بخشهایی از کشور آلمان و مشکلات پیش آمده، نمایندگانی از اتحادیه‌ی لوکوموتیورانان آلمان GDL، وکارفرمایان شرکت راه‌آهن بر سر میز مذاکرهخواهند نشست.
این دیدار به درخواست رئیس شورای هیئت نظارت شرکت راه آهن، ورنر مولر (Werner Müller) صورت می‌گیرد. در این گفت‌وگو هرموت مه‌دورن (Hermut Mehdorn)رئیس شرکت راه آهن و رئیس اتحادیه‌ی لوکوموتیورانان مانفرد شل(Manfred Schell)، شرکت خواهند کرد. اتحادیه‌ی لوکوموتیورانان، بنابه گفته‌ی سخنگوی آن، حق اعتصاب در روزهای آینده برای رسیدن به خواسته‌هایش را برای خود محفوظ نگه داشته است.
روز چهارشنبه، ۱۰ اکتبر، رئیس شرکت راه آهن، مهدورن، اتحادیه‌ی لوکوموتیورانان را به گفت‌و‌گویی تازه فراخواند. مهدورن این انتقاد را که هیئت مدیره‌ی راه آهن در تلاش نابودی اتحادیه است را رد کرد. مهدورن در این‌باره گفت، شرکت راه آهن تنها در برابر خواسته‌هایی که از لحاظ مالی قادر به برآورد کردن آنها نیست، مقاومت می‌کند. مهدورن افزود: «ما می‌خواهیم که از افتادن دودسته‌گی بین کارکنان جلوگیری کنیم.»
در طول مذاکره اعتصاب نمی‌شود
مانفرد شل، درباره‌ی بازگشت به پای میز مذاکره می‌گوید: «اگر کارفرما از ما برای مذاکره بر سر تعرفه‌ی حقوقی مشخص که دربردارنده‌ی بهبود دستمزدها و ساعات کاری است، دعوت کند، ما حاضر به مذاکره‌ایم». او در عین‌حال افزود: «مسلماً در مدت مذاکره اعتصاب نمی‌شود.»
اتحادیه‌ی لوکوموتیورانان آلمان به غیر از تعرفه‌ی حقوقی، خواستار ۳۱ درصد اضافه حقوق است اما در این میان آمادگی خود را برای گفت‌وگو بر سر این اضافه حقوق نشان داده است. اتحادیه اعلام کرده است که روز ۱۰ اکتبر از دادگاه کار در فرانکفورت تقاضای صدور حکمی را کرده که بر پایه‌ی آن راه آهن برای مقابله با اتحادیه و اعتصاب‌ها، هیچ یک از کارکنان را برای شیفت‌های اضطراری در برنامه‌ی کاری نگنجاند.
الف/ تاگس شاو

No comments: