اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 24, 2007

خبر رسیده از دانشگاه پلی تکنیک:

گزارشات رسیده از دانشگاه بعد از تجمع دانشجویی روز دوشنبه نشان می دهد فضای امنیتی در آخرین روز کاری همچنان بر دانشگاه حاکم است، بطوریکه دانشجویان بصورت تک تک و با چک کردن کارت و تطبیق آن با دفتر حراست وارد دانشگاه می شوند. گفتنی است کارت دانشجویی برخی از فعالین چپ توقیف شده و برخی دیگر نیز اجازه ورود ندارند.

No comments: