اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 22, 2007

حکومت نظامی در پلی تکنیک شروع شد!

به دنبال اعلام برنامه برگزاری تجمع در صحن اصلی دانشگاه پلی تکنیک، از ساعات اول کاری امروز تمام دربهای دانشگاه پلی تکنیک از جمله درب خیابان رشت و همچنین ولی عصر بسته شده اند و تنها دانشجویان این دانشگاه از طریق درب خیابان حافظ ، آن هم با نام نویسی در دفتر بزرگ حراست می توانند وارد دانشگاه شوند. همچنین حراست دانشگاه با موتور در محوطه دانشگاه مشغول گشت زنی هستند و هرگونه تحرکی را کنترل می کنند. قابل توجه است که دانشگاه پلی تکنیک بیشترین تعداد نیروهای حراستی را درخدمت دارد و همگی آنها یا از بازنشستگان ناجا هستند و یا مورد تائید این دستگاه پلیسی.

No comments: