اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 07, 2007

برخورد حراست با دانشجویان دانشگاه یزد


حراست دانشگاه یزد از پخش نشریه بیان آزاد جلوگیری کرد و در پی آن اعضای هیات تحریریه آن را از خوابگاه محروم کرد.

No comments: