اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 24, 2007

هشدار! دانشجویان دانشگاه اهواز بازداشت شدند

Image and video hosting by TinyPic

روزبه رحیمی دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه چمران اهواز
با خبر شدیم به دنبال برگزاری نمایشگاه کتابی که در دانشگاه چمران اهواز بر پاشده بود، پنج تن از دانشجویان این دانشگاه به نامهای روزبه رحیمی(دانشجوی رشته کامپیوتر)، جواد علیخانی، مهدی معصومی(دانشجوی رشته دامپزشکی)، راعی نیکزاد(دانشجوی رشته ژنتیک) و جواد توللی(دانشجوی رشته جغرافیا) توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات ربوده شدند. این نمایشگاه کتاب که حاوی آثار نوشته شده چپ و کمونیست بود ابتدا با مخالفت حراست و مدیریت دانشگاه مواجه شد، بطوریکه این دانشجویان تنها به شرط این که از کتابهای کلاسیک چپ و همچنین آثار صادق هدایت و فروغ فرخزاد استفاده نکنند، خواهند توانست نمایشگاه را برگزار کنند. اما بعد از مدتی همین توافق نیز از سوی رئیس دانشگاه زیر پاگذاشته شد و دانشجویان ابدا اجازه این کار را پیدا نکردند. در این گیر و دار روز یکشنبه جواد علیخانی، مهدی معصومی،راعی نیکزاد توسط نیروهای اطلاعات شهر بازداشت شدند. روز سه شنبه نیز حوالی ظهر روزبه رحیمی به ستاد خبری وزارت اطلاعات تلفنی احضار شد که بعد از مراجعه، دیگر خبری از آنها در دست نیست. گفتنی است، امروز صبح پنجشنبه پدر روزبه رحیمی که به این ستاد برای پیگیری وضعیت فرزندش رفته بود خود نیز توسط نیروهای امنیتی خودسرانه بازداشت شد و تا ساعتها در جایی نامعلوم به سر می برد. همکنون پدر روزبه رحیمی آزاد می باشد اما همچنان از جا و مکان دانشجویان بازداشت شده و وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست.
قابل توجه است کتابهایی که در این نمایشگاه به نمایش درآمده بود همکنون توسط حراست این دانشگاه توقیف شده و به دانشجویانی که برای بازپسگیری کتابها مراجعه می کنند، گفته می شود که دستور از جایی رسیده که ما کتابها را تحویل ندهیم!! در ضمن به برادر یکی از دانشجویان بازداشتی گفته شده که ستاد خبری وزارت اطلاعات به موقع توطئه ای را کشف کرده و همکنون قضیه در حال بررسی است!

No comments: