اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 22, 2007

درگیری و تجمع در خارج از دانشگاه

بنا بر آخرین اخبار رسیده حدود 500 نفر اکنون با برافراشتن پلاکاردهایشان رو به روی سالن تجمعات پلی تکنیک تجمع کرده اند. همچنین طی یک درگیری کوتاه شیشه های دانشکده شیمی دانشگاه پلی تکنیک توسط دانشجویان شکسته شد. از خارج از دانشگاه نیز خبر رسیده است که عده ای از دانشجویان پلی تکنیکی و غیر پلی تکنیکی که موفق به ورود به دانشگاه نشده اند خارج از درب های دانشگاه در محاصره ی نیروهای امنیتی پلیس قرار دارند. خیابان های اطراف دانشگاه از جمله خیابان رشت کاملا توسط پلیس مسدود شده و اجازه ی ورود و خروج به هیچ دانشجویی داده نمی شود.

No comments: