اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 07, 2007

نشریه دانشجویی خاک توقیف شد!!


گاهنامه دانشجویی «خاک» یکی از معدود نشریاتی که گستره خوانندگان آن به بیرون از دانشگاه می رسید، هفته قبل پس از فراز و نشیب های فراوان توقیف دائم شد. این خبر در حالی به دست ما رسید که کمیته نشریات دانشگاه تهران از سه ماه پیش یعنی در خرداد ماه اقدام به احضار و بازجویی برخی اعضای هیئت تحریریه این نشریه کرده بود. چهار سال از فعالیت این نشریه می گذشت و می بایست گفت که این نشریه دانشجویی در دو دهه گذشته بدون شک تنها گاه نامه ای بوده که تا کنون توانسته بیشترین مخاطبین دانشگاهی و غیر دانشگاهی را به سمت خود بکشاند. تیراژ آخرین شماره این مجله (علی رغم تمام محدودیت های مالی وامنیتی) به بیش از سه هزار رسید.
هیات تحریریه این گاهنامه به اتهام توهین به مقدسات و مقامات مسئول از انتشار مجدد نشریه خاک منع شدند. "خاک" یکی از نمایندگان فکری چپ رادیکال دانشگاههای تهران به حساب می آمد و با پرداختن به مسائل روز سیاسی، اجتماعی، هنری و ادبی پاسخگوی نظری بسیاری از فعالان اجتماعی عرصه دانشگاه بود. بهروز کریمی زاده، کاوه عباسیان، شاهو رستگاری، امین قضایی، بهزاد باقری، وحید ولی زاده، پیمان پیران و ... از نویسندگان این نشریه محسوب می شدند و هر یک کم و بیش به نوبه خود سهمی در ارتقاء سطح جدلهای نظری با دیگر جریانات فکری داشتند.
این اول باری نیست که نشریات دانشجویی زیر تیغ توقیف و سانسور و تهدید قرار می گیرند اما از چند ماه گذشته تا به حال سیر برخورد با فعالین دانشگاه شدت بیشتری یافته و دور از ذهن نیست که با ادامه این روند از سوی مسئولین دانشگاه راه برای برخورد نهادهای امنیتی غیر مسئول هر چه بیشتر باز شود.

No comments: