اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 23, 2007

برگزاری تجمع در دانشگاه بوعلی همدان

Image and video hosting by TinyPic

بر طبق اخبار رسیده پس از خودکشی زهرا ب.ا یکی از دختران دانشگاه بوعلی همدان در بازداشتگاه نیروی انتظامی، دانشجویان دانشگاه همدان روز یکشنبه اقدام به بر پایی تجمعی اعتراضی کردند. این تجمع از ساعت یک ظهر باخواندن سرود یار دبستانی و تجمع در هشتی دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی آغاز شد. در این تجمع دانشجویان به بازداشت زهرا و برخورد وحشیانه پلیس اعتراض کردند. این اعتراض با سر دادن شعارهایی علیه نیروی انتظامی همراه بود.جمعیتی حدود دویست و پنجاه نفر از دانشجویان این دانشگاه در این اقدام اعتراضی حضور داشتند. بیانیه هایی نیز در این رابطه خوانده شد که تماما در واکنش به حرکات پلیس بود. به گفته برخی از دانشجویان این دانشگاه در حالی این اتفاق برای همکلاسی ما افتاده که ما اکنون در هفته نامبارک نیروی انتظامی هستیم و شبانه روز در کوچه و خیابان و تلوزیون، عادل بودن این دستگاه سرکوب را به خورد مردم می دهند.این تجمع تا ساعت 30/2 ادامه داشت اما باید گفت، که در گیر و دار برگزاری این تجمع، دو نفر از شرکت کنندگان به کمیته انظباطی احضار شدند! در ضمن یکی از نشریات این دانشگاه در این روز توسط عوامل حراست توقیف شد.

1 comment:

Anonymous said...

گرايش چپ و سوسياليست يك موجوديت واقعي و در مبارزات دانشگاه ها فعال و ابژكيتو حضور دارد· تحركات جريان راست و اسلامي نميتواند از منظر جامعه چپ سوسياليست و انقلابي دانشگاه هاي ايران را دور بزند! تلاش هاي اين جريان بيهوده است به اين دليل ساده گرايش چپ و سوسياليست سكان اصلي اعتراضات انقلابي و نه به جمهوري اسلامي را در دست دارند· گرايش چپ و سوسياليست وزنه اميد مردم ايران هستند· مردم و افكار عمومي در ايران و خارج از كشور حاميان اصلي چپ سوسياليست هستند· نقطه قدرت چپ سوسياليست در حمايت مردم نهفته است· زنده باد رفقاي چپ و سوسياليست دانشگاههاي ايران· زنده باد آزادي برابري حكومت كارگري نسان نودينيان ۲۴ اكتبر ۲۰۰۷