اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 17, 2007

تجمع در پلی تکنیک

امروز ساعت 12 تا 1 ظهر تجمعی 50 نفره در صحن دانشگاه، جلوی سلف یک در اعتراض به احکام صادر شده دانشجویان بازداشتی پلی تکنیک برگزار شد. شعاری از سوی آنان سر داده نشد. دانشجویان معترض به بالا بردن عکس بازداشت شدگان بسنده کردند. بدون مشکل تجمع خاتمه پیدا کرد.

No comments: