اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 15, 2007

رسوای دیگر برای پلیس ایران

ديروز عصر زهرا ب.ا. دانشجوی ۲۷ ساله دانشکده علوم پزشکی همدان پس از ۴۸ ساعت بازداشت در بازداشتگاه امربه معروف همدان با پلاکارد تبليغاتی در داخل بازداشتگاه خود را حلق آويز کرد. زهرا که روز جمعه به همراه پسری در پارک به علت جرم مشهود!!(عبارتی که کمیسیون زنان دفتر تحکیم استفاده کرده) دستگير شده بود به علت تعطيلی دادگاه در بازداشت بود و ديروز خودکشی کرد. مهرداد حمزه ، خبرنگار کميسيون زنان تحکيم در همدان با ارسال اين خبر گفت پس از تکذيب اوليه خبر در نهايت الماسی مسئول روابط عمومی دادگستری همدان خبر مرگ در اثر خودکشی را تاييد کرده است

No comments: