اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 12, 2007

آخرین خبر رسیده از کارگران نیشکر هفت تپه:

مامورین نیروی انتظامی و گارد ضد شورش استان خوزستان ساعت ۱۰.۳۰ امروز پنج شنبه در یورش به تجمع مسالمت آمیز کارگران نیشکر هفت تپه بیش از ۱۰ نفر از کارگران را زخمی و یکی دیگر از نمایندگان کارگران به نام رمضان علیپور را بازداشت کردند .
در همین راستا شورای هماهنگی کارگران استان خوزستان با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن این حمله وحشیانه نیروهای امنیتی و نظامی خواستار رسیدگی فوری به مطالبات کارگران و پایان دادن به سرکوب ها ، تهدیدات و بازداشت های غیر قانونی کارگران شد .
اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه وارد ششمین روز خود شد
اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه وارد ششمین روز خود شد. امروز در حالی این اعتصاب آغاز شد که بدنبال احضاریه دادستانی شهرستان شوش، فریدون نیکوفرد، نماینده کارگران ساعت ۸ صبح خود را به نهاد امنیتی معرفی کرد. سایر کارگران نیز که تعداد آنان بیش از ۲۰۰۰ نفر است روبروی درب فرمانداری تجمع کرده و همچون روزهای گذشته خواهان رسیدگی به مطالبات خود هستند .

No comments: