اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 22, 2007

بیانیه ی دانشجویان سوسیالیست پلی تکنیک

محسن غمین از نیروهای سوسیالیست پلی تکنیک هم اینک در حال قرائت بیانیه این طیف در تریبون اعتراضی دانشجویان است.

No comments: