اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 12, 2007

بسته‌هاي حزب‌الله ايران براي اساتيد دانشگاه‌ها!!

اخیرا باخبر شدیم : دفتر مركزي تشكل حزب الله ايران، اقدام به فرستادن بسته‌ها و دعوت‌‌نامه‌هايي به اساتيد دانشگاه‌ها در گروه‌ها ، گرايش‌ها و شاخه‌هاي متفاوت كرده است.همچنين اين بسته‌ها و دعوت‌نامه‌ها شامل يك دعوت‌نامه رسمي براي همكاري و يك سي‌دي است كه در آن گزارشي مفصل راجع به اهداف، برنامه ها و عملكرد حزب‌الله در آن آمده است.

No comments: