اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 10, 2007

آخرین اخبار دانشگاه مازندران


حكم كميته انضباطي تعدادي از دانشجويان دانشگاه مازندران صادر شد. صباغ، فعال دانشجويي دانشگاه مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) گفت: حكم كميته انضباطي آرش پاكزاد، يك ترم تعليق از تحصيل با احتساب سنوات و توبيخ كتبي با درج در پرونده، مرضيه شفيعي و حامد محمدي، توبيخ كتبي با درج در پرونده و براي ميلاد معيني، سارا خادم، مينا باطبي و صادق حكيم زاده، حكم شفاهي صادر شد. به گفته صباغ اين احكام به دليل تجمع اسفندماه دانشجويان اين دانشگاه در اعتراض به حكم تعليق سه تن از دانشجويان، صادر شد.

No comments: