اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 19, 2007

آخرین اخبار دانشگاه پلی تکنیک:

حمله مدیریت فرهنگی دانشگاه پلی تکنیک به نشریات:
مدیریت این بخش از دانشگاه پلی تکنیک با فردی تحت عنوان روزبهانی است و در دو ترم گذشته در ادامه تحمیل محدودیت به دانشگاه و محیط علمی، اقدام به پایین آوردن کمک هزینه انتشار نشریات تا مرز بیست و پنج تومان کرده است، این در حالیست که در طول سال گذشته افزایش قیمت کاغذ موجب افزایش ده تومانی تهیه هر برگ کاغذ یعنی چهل تومان شده است. از طرفی دیگر، فرمولی برای محاسبه پرداخت کمک هزینه در نظر گرفته که در خوش بینانه ترین حالت 39 درصد کل هزینه را به دانشجو بر می گرداند(39=3333) و این در صورت 100 درصد تولیدی بودن مطالب نشریه توسط هیئت تحریریه می باشد! وحالت بدبینانه ی آن تنها 8 درصد کل هزینه را شامل می شود!
دربخشی از این دستورالعمل، فرد نامبرده که مسلما با پیشنهاد رئیس دانشگاه و نهادهای غیرمسئول بیرون دانشگاه برای محدود کردن نشریات، آن را تدارک دیده، خواسته است که تمام تصاویر مطالب، اخبارو مقالاتی که توسط دانشجو تهیه می شود، بر گرفته از جای دیگری نباشد و تصاویر آن با همان امکانات نداشته دانشجویی! تولید شوند.
می دانیم که در تمام نشریات بزرگ و کوچک جهان درج مقالات با نام های مستعار و یا کاریکاتور و متون ادبی با نام های مستعار مرسوم است ولی در این دستور العمل افراطی مشخص نیست بنا به چه اهدافی خواسته شده است که حتما نام نویسنده واقعی ذکر شود!! روشن است، این در فضای دانشگاهی ای که فعالین دانشجویی آن همیشه زیر تیغ تهدید و فشار دانشگاه و نهادهای بیرون دانشگاه بوده اند جای سئوال دارد.
به نظر می رسد که استفاده از مطالب فنی و پر محتوای سایر دانشگاهها و یا مطالب بسیار مهم روزانه از سایر منابع و درج آنها در نشریات دانشجویی مزیت و برتری و مورد توجه دانشجویان است که در این دستور العمل(که از اول سال جدید بنا گذاشته شده و از اول مهر نیز اجرایی شده است)، خواهان حذف تمام آنها شده اند!
در بند دیگری این دستور العمل جدید صراحتا با اشاره به عدم اقتباس از سایر نشریات و با توجه به بندهای قبل( محدودیت برای مدیر مسئول در درج مقاله در سایر نشریات)به صورت ماهرانه ای سعی در قطع ارتباط نشریات دانشجویی شده است.
از طنزهای این دستور العمل کذایی، عبارت« درصد تولیدی بودن، برابر نسبت حجم مطالب تولیدی نشریه پس از صفحه بندی به کل حجم نشریه ضرب در صد می باشد» که مشخص نیست این کار با وجب گرفتن صورت می گیرد یا توسط چه تعداد کارشناس کارمند استخدام شده در امور نشریات با حقوق... ، که قرار است سانتیمتر مربع مساحت مطالب را مقایسه کنند.

No comments: