اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 10, 2007

تجمع كارگران كارخانه ايران كنف رشت در مقابل استاندارى

کارگران كارخانه ايران كنف رشت امروز در مقابل استاندارى گيلان تجمع كردند. تعدادى از كارگران كارخانه ايران كنف رشت با تجمع در مقابل استاندارى گيلان خواستار حقوق سنوات گذشته خود و بازگشايى اين كارخانه شدند. عده اى از اين كارگران اعلام کردند: سه سال است كه كارخانه ايران كنف براثر بحران برف سال 83 دچار آسيب شديدى شد كه پس از بازسازى مختصر فقط دو ماه شروع به كار كرد. كارگران اظهار داشتند: اكنون حدود 3 سال است كه اين كارخانه را تعطيل و ما را بدون هيچ حق و حقوق بيرون كردند. آنها گفتند: اين كارخانه داراى 200 نفر كارگر است كه با مشكلات بسيار زيادى روزگار مى گذرانند و كسى نيست كه به داد ما كارگران برسد. آنها خواستار حمايت استاندار جديد از كارگران كارخانه ايران كنف رشت شدند.

No comments: