اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 17, 2007

گزارش رسیده از استان بختیاری:

به دليل بالا رفتن بيش از حد ميزان كرايه حمل و نقل، امسال تعداد قابل ملاحضه اي از عشاير بختياري بازگشتي دوباره به شیوه كوچ مال رو داشتند. بنا به اظهار آگاهان محلي، عشاير بختياري كه همه ساله، كوچ پاييزه را به وسيله اتومبیل انجام مي دادند؛ امسال به دليل عدم توانايي پرداخت كرايه ماشين، بازگشتي دوباره به كوچ مال رو داشتند. اين در حالي است كه طي سه دهه گذشته با توجه به مشقات كوچ مال رو و تغيير شرايط اجتماعي_اقتصادي عشاير بختياري و همچنین تلفات جانی و مالی ناشی از سختی راه، كوچ ماشيني به مرور زمان جايگزين كوچ ذكر شده گرديده بود. از جمله دلايل، بالا رفتن نرخ كرايه از 150 هزارتومان به 250هزار تومان، سهميه بندي بنزين و بالا رفتن حجم حمل و نقل ماشين هاي ديزلي بيان شد. گفتني است كوچ پاييزه عشاير بختياري حدود 20روز به طول مي انجامد و طي اين مدت عشاير پس از گذشتن از ميان كوه به حوالي شهرستان دزفول عزيمت مي كنند.در ادامه لازم به ذکر است که عواقب سهمیه بندی بنزین دامنگیر کشاورزان این استان نیز شده بطوریکه ساکنین این منطقه برای برداشت محصولات خود و حمل آنها به شهرهای بزرگتر احتیاج مبرم به وسایل نقلیه دارند، اما به دلیل افزایش قیمت گازوئیل و بنزین در این منطقه این امکان از آنها گرفته شده و بسیاری دچار ضررهای مالی فراوانی گشته اند.

No comments: