اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 24, 2007

گزارش مهم از تجمع در دانشگاه قزوین

Image and video hosting by TinyPic

این روزها که دانشگاههای کشور تحت نفوذ نوعی هیستری ناشی از دخالت دستگاههای امنیتی و مدیریت ناکارآمد قرار دارد، شاهد شکل گیری اعتراضاتی همه جانبه در هر گوشه ازدانشگاههای کشور بودیم. از جمله این تحرکات دانشجویی تجمع روز گذشته دانشگاه قزوین است. گزارشات رسیده از این دانشگاه به ما نشان می دهد، این بار اعتراض، برای برخورداری از امکانات رفاهی در دانشگاه و خوابگاهها شکل گرفته است. این تجمع از ساعت 12 تا 7 شب جلوی دانشکده فنی این دانشگاه برگزار شد. این تحصن ابتدا با ریختن ظرف غذاها در محوطه سلف دانشگاه و با حضور 300 دانشجوی معترض آغاز شد. کیفیت بد غذا و همچنین امنیتی کردن فضای دانشگاههای قزوین با نصب دوربین های مدار بسته در گوشه گوشه دانشگاه و بر خوردهای نابجای حراست به علاوه نبود امکانات در خوابگاه، موجبات شکل گیری این اعتراض طولانی را در روز سه شنبه فراهم کرد. قابل ذکر است موارد اعتراضی ذکر شده بارها توسط دانشجویان به مدیریت انتقال داده شده بود اما مدیریت این دانشگاه (کسی که متولی رسیدگی به امور دانشجویی است) شخصی به نام غفوری فرد است که نسبت به عملکرد به جا و صحیح او تردیدی جدی وجود دارد. این فرد سابقا رئیس دانشگاه پلی تکنیک بوده و همکنون بصورت غیر قانونی هم عضو هیئت علمی دانشگاه پلی تکنیک و هم عضو هیئت علمی دانشگاه قزوین است.از همه جالبتر این که فرد نامبرده کاندید تائید شده انتخابات ریاست جمهوری دوره اخیر بوده و در انتخابات میان دوره ای مجلس نیز رای اعتماد آورده است. در ادامه گزارش از وضعیت خوابگاههای این دانشگاه باید گفت: دو خوابگاه این دانشگاه یعنی خوابگاه متاهلین چمران و خوابگاه مرکزی این دانشگاه علیرغم برخورداری از اعتبارات مالی دانشگاه، زیر نظر وزارت علوم نیستند و به گفته دانشجویان این دانشگاه این خوابگاهها که از امکانات بیشتری نیز برخوردار هستند، متعلق به نیروهای امنیتی در حال آموزش اند! رئیس حراست این دانشگاه فردی به نام محمدی است که در چند وقت گذشته موجبات اذیت و آزار دانشجویان را فراهم آورده است. کنترل شدید دانشجویان در رابطه با مسئله حجاب دانشجویان دختر و کنترل رفت و آمد و نصب دوباره دوربینهای مدار بسته و زیر پا نهادن حریم شخصی افراد باعث شد تا در تجمع روز سه شنبه دانشجویان شعار (دانشگاه پادگان نیست ، خوابگاه پادگان نیست) را سر دهند. جالب اینجاست برخورد گزینشی با دانشجو باعث شده بسیاری از دانشجویان این دانشگاه (در حالی که دو خوابگاهی که نام آنهادر بالا آورده شد و متعلق به نیروهای خودی!! است)، از داشتن سر پناه و خوابگاه دانشجویی محروم شوند. در پاین این تجمع، بیانیه ای در رابطه با وضعیت دانشگاه و هشدار نسبت به عملکرد حراست و مدیریت خوانده شد .البته آنطور که با خبر شدیم قرار براین شده تا رسیدن به خواسته های مطرح شده، دانشجویان دانشگاه قزوین به اعتراض هر روزه خود ادامه دهند.

No comments: