اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 24, 2007

تظاهرات گسترده دانشجویان در ونزوئلا در مخالفت با حرکات پوپولیستی هوگو چاوز

هزاران دانشجوي ونزوئلايي در مخالفت با تغيير قانون اساسي اين كشور تظاهرات كردند. به گزارش پیک ایران از شبكه خبري بي.بي.سي پليس با پرتاب گاز اشك آور اقدام به پراكنده كردن دانشجويان معترض پرداخت. بنابراين گزارش دانشجويان دراعتراض به برداشته شدن محدوديت دوره رياست جمهوري ازقانون اساسي و احتمال برگزيده شدن دوباره هوگو چاوز براي يك دوره ديگر رياست جمهوري اين كشور، تظاهرات كردند. به گزارش اين شبكه خبري درحال حاضر پارلمان ونزوئلا متشكل از حاميان چاوز، سرگرم بررسي تغييرات پيشنهادي در قانون اساسي اين كشور مي‌باشند. بر اساس این گزارش، پس از تصويب مجلس، تغييرات براي تصويب نهايي به همه پرسي عمومي!! گذاشته خواهد شد. اين منبع خبري گزارش داد تظاهركنندگان مدعي شدند پليس از رسيدن آنها به مجلس اين كشور جلوگيري كرده اما اين درحالي است كه مقامات دولتي بدون اعمال محدوديتي به حاميان چاوز اجازه راهپيمايي در خيابان‌هاي "كاراكاس" را مي‌دهند.به گفته گزارشگران درگيري زماني شدت گرفت كه راهپيمايان تلاش كردند از صفوف بازدارنده پليس عبور كنند.چهارشنبه هفته‌گذشته هوگو چاوز اعلام كرد كه ۲۵تغيير در‪ ۳۳طرح پيشنهادي قبلي براي تغيير بنيادين انقلاب سوسياليستي!! وي لازم است. لغو محدوديت دوره رياست جمهوري و افزايش اين دوره ازشش سال به هفت سال، پايين آوردن سن راي‌دهندگان از ‪ ۱۸سال به ‪ ۱۶سال، افزايش اختيارات رييس جمهور براي نظارت بر بانك مركزي و تعميم حيطه قدرت اقتصادي دولت در كنترل سرمايه شركت‌هاي خصوصي پيش از اخذ مجوز از دادگاه براي بررسي اين قبيل دارايي‌ها ازجمله اين پيشنهادات اعلام شده است.

No comments: