اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 27, 2007

بیانیه شماره 4 دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب دانشگاه مازندران درباره وقایع اخیر دانشگاهها

در هفثه اخیر شاهد آن بودیم که به دلیل مدیریت قیم مآبانه وزارت علوم وروسای انتصابی برخی دانشگاهها و همچنین هم پیمان بودن حراست با نیروهای امنیتی– اطلاعاتی کشور اوضاع تعدادی از دانشگاههای کشور آشفته شده و دانشگاهها دوباره به صحن پادگانها تبدیل شده اند.

6 تن از دانشجویان چپ دانشگاه چمران اهواز: روزبه رحیمی، جواد علیخانی، مهدی معصومی، جواد توللی، راعی نیکزاد و فاطمه فرهادی پس از برگزاری نمایشگاه کتاب، با همکاری رییس دانشگاه، ریاست حراست ونیروی اطلاعات – امنیت کشور و به دلیل اقدام علیه امنیت ملی!!! در روزهای ابتدایی آبان ماه دستگیر وروانه بازداشت در جای نامشخصی شده اند.

زهرا بنی عامری دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی همدان که پس از دستگیری توسط نیروهای امنیتی، در هفته مقدس!!! نیروی انتظامی روانه بازداشت شده و در بازداشتگاه اقدام به خودکشی نموده.

دانشگاه قزوین نیز در هفته اخیر شاهد تجمع های اعتراض آمیز نسبت به نصب دوربین( از امراض واگیر دار مدیران دانشگاهها )، وضعیت خوابگاه، فشار حراست، کنترل پوشش دختران و... بوده که همگی از بی لیاقتی های ریاست دانشگاه می باشد.

در دانشگاه امیر کبیر تهران دانشجویان چپ رادیکال با پلاکاردهای همیشه سرخ خود در اعتراض به احکام صادر شده توسط قوه قضاییه برای سه تن از فعالین دانشجویی که از دو تا سه سال حبس می باشد، تجمع اعتراض آمیزی را برگزار نمودند که پس از آن تعدادی از دانشجویان بیرون از صحن دانشگاه توسط لباس شخصی ها دستگیر شدند.

بار دیگر شاهد آنییم که در سال تحصیلی جدید روسای عالی منصب و پاسبانهایشان دست یاری را به سمت نیروهای امنیتی دراز کرده و قصد دارند فضای دانشگاه را بسان نبردگاههای جنگ تبدیل کرده و فضای نظامی را در داخل دانشگاه حاکم کنند.

ما آنان را از صفوف محکم و به هم پیوسته دانشجویان بر حذر می داریم.همانطور که در سال گذشته شاهد وقایع دانشگاه مازندران بودیم، اتحاد سراسری دانشجویان باعث شد حاکمیت در واکنش به آن عقب نشینی کرده و آزادی دانشجویان محقق شود، وهمچنین این اعتراضات منجر به برکناری رئیس اسبق دانشگاه مازندران، و رئیس سابق دانشگاه نوشیروانی بابل شد. لذا در این راستا تنها راه مبارزه با اینگونه تعرضات را اتکا به صفوف محکم و مستقل و به هم پیوسته بدنه دانشجویی می دانیم.

ما دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب دانشگاه مازندران از هم اکنون آمادگی خود را اعلام کرده و صریحا بیان میکنیم ما خواستار:

1) استعفای هر چه سریعتر وزیر علوم

2) آزادی بدون قید و شرط دانشجویان دانشگاه چمران اهواز

3) آزادی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر از زندانهای سیاسی

هستیم.


زنده باد آزادی و برابری

2 comments:

Anonymous said...

تشکلهای سراسری و مستقل دانشجویی و وظایف ما

بحثهایی که در وبلاگهای چپ و دانشجویی جریان دارد از یک نظر پرداختن به حواشی آن چیزی است که در دل اتفاقات داغ سیاسی اجتماعی جامعه جریان دارد و از نگاه دیگر مسائلی است که به صورت واقعی وجود دارند . در مورد نکاتی که به صورت سوال و ابهام مطرح شده اند

Anonymous said...

کمونیسم کارگری را بعنوان معادلی برای کمونیسم به کار میبرم که بعدا در این بحث برایتان میگویم چرا در این بحث باید این کلمات معادل را به این صورت بکار برد. اگر کمونیسم کارگری کلمه مترادفی است برای کمونیسم، در نتیجه کمونیسم هر چه هست، باید بشود کمونیسم کارگری را در همان ابعاد توضیح داد
ادامه در وبلاگ...