اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 19, 2007

کمبود امکانات آموزشی در مدارس سیستان و بلوچستان

به گفته چند تن از مدیران مدارس بلوچستان اکنون که حدود یکماه از بازگشایی مدارس میگذرد هیچ گونه اعتباری جهت تجهیز مدارس به ادارات آموزش وپرورش شهرستانهای بلوچستان واگذار نشده است وتعداد زیادی از دانش آموزان به دلیل کمبود صندلی ونیمکت در کلاسهای درس روی زمین می نشینند درحالیکه سالهای پیش بیستم شهریور تجهیز مدارس به پایان میرسید

No comments: