اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 08, 2007

گزارشی از حضور احمدی نژاد در دانشگاه تهران

هنوز چند روزی بیشتر از حضور احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا نمی گذشت که این بار رئیس جمهور هوای رفتن به دانشگاه تهران را کرد. امروز دوشنبه وی بالاخره از ساعت 10 صبح در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران حضور پیدا کرد. بخشی از صحبت های احمدی نژاد در ارتباط با تشکل های اسلامی در دانشگاه و تجدید حیات آنها بود. از صبح زود بسیاری از دانشجویان منتظر وی بودند تا بار دیگر همچون گذشته دانشگاه را تبدیل به مکانی اعتراضی کنند. اما نبود تشکل و سازمان دهی وضعیت را آشفته کرده و مانع تمرکز اعتراض در مقابل احمدی نژاد و دار و دسته امنیتی وی بود. به هر حال جمعیتی حدود 200 تا 300 نفر دست به تجمع زدند و با شعار مرگ بر دیکتاتور تمام 2 ساعتی که احمدی نژاد مشغول سخنرانی در تالار کتابخانه مرکزی بود، وی را مورد اعتراض و تمسخر قرار دادند.
ظاهرا قرار بر این بود احمدی نژاد به صورتی نمایشی از درب اصلی دانشگاه خارج شود که تجمع کنندگان با حضور در جلو سردر و سر دادن شعار مانع خروج وی از آن درب شدند و بالاخره بعد از مدتی سردرگمی از درب شرقی دانشگاه (درب خیابان قدس) ساعت 12:30 خارج شد.
قابل ذکر است از صبح زود نیروهای پلیس ناجا و دیگر نیروهای امنیتی در دانشگاه و بیرون آن حضور داشتند و وضعیت را کنترل می کردند. هنوز خبری مبنی بر بازداشت تجمع کنندگان به دست ما نرسیده است.

No comments: