اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 10, 2007

کمیته ی پی‌جوی آزادی دانشجویان دربند

کمیته ی پی‌جوی آزادی دانشجویان دربند توسط خانواده‌های این دانشجویان تشکیل شد. این کمیته فعالیت خود را با فراخوان اعتراض به دستگیری ها آغاز کرد. برای امضای این فراخوان نام خود را به آدرس اینترنتی
seeking.committee@gmail.com
ارسال کنید. در خبررسانی و جمع‌آوری امضا این کمیته را یاری دهید. از وبلاگ کمیته
http://13azar.blogspot.com
دیدن کنید

No comments: