اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 10, 2007

اعتراض انجمن اسلامی اميرکبير به بازداشت دانشجويان چپ

روابط عمومی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير (پلی تکنيک تهران) طی اطلاعيه ای، بازداشت گسترده دانشجويان چپ را محکوم کرد.

به گزارش خبرنامه اميرکبير انجمن اسلامی پلی تکنيک نگرانی عميق خود را نسبت به سرنوشت دانشجويان در بند، خصوصا سعيد حبيبی، عضو سابق دفتر تحکيم وحدت، علی سالم و محسن غمين، دانشجويان دانشگاه اميرکبير، ابراز داشته و خواستار آزادی هر چه سريعتر کليه دانشجويان طيف چپ شده است. متن اين اطلاعيه به شرح زير است:

در ماه های گذشته تقريباً هفته ای نبود که جريان دانشجويی شاهد احضار، تهديد و يا بازداشت فعالان خود نباشد. از ابتدای سال جاری هم زمان با شروع سناريوی نشريات جعلی در دانشگاه اميرکبير بازداشت و احضار فله ای فعالان دانشجويی آغاز شد.

در حالی که هنوز سه دانشجوی دانشگاه اميرکبير در زندان به سر می برند و دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، علی عزيزی و علی نيکونسبتی، نيز بيش از يک ماه است که در بازداشت در بند ۲۰۹ اوين هستند، اين بار سعيد حبيبی، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، به همراه جمع کثيری از فعالين چپ دانشجويی توسط ماموران امنيتی بازداشت شدند. در بين بازداشت شدگان علی سالم و محسن غمين، از فعالين دانشجويی دانشگاه پلی تکنيک، نيز قرار دارند.

مشخص نيست نيروهای امنيتی از اين همه بازداشت و تهديد به دنبال چه هستند و پس از اين همه دستگيری و بازداشت متوجه نشده اند که بازداشت، شکنجه و پرونده سازی راه مناسبی برای متوقف نمودن فعاليتهای دانشجويی نيست؟

جمهوری اسلامی که روزی قرار بود «در آن مارکسيست ها هم آزاد باشند تا حرف خود را بزنند»، امروز و در حالی که به ادعای سردمداران آن «دوران اوج عزت و شکوفايی اش را سپری می کند»، تجمع محدود و مسالمت آميز دانشجويان چپ را برنمی تابد و از هر ابزاری جهت عدم برگزاری آن استفاده می نمايد. جمهوری اسلامی که قرار بود «جمهوری ای باشد مانند تمام جمهوری های جهان»، کنج سلول های انفرادی، شکنجه، حبس و زجر را نصيب دانشجويان منتقد خود می کند.

انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير در کنار انتقادات خود نسبت به جريان چپ دانشجويی، نگرانی عميق خود را نسبت به سرنوشت دانشجويان بازداشت شده اعلام می نمايد. انجمن اسلامی اميرکبير ضمن محکوميت بازداشت سعيد حبيبی، علی سالم، محسن غمين و ديگر فعالان دانشجويی چپ خواستار آزادی ايشان و ساير دانشجويان دربند و همچنين پايان بخشيدن به چنين رفتارهايی از سوی دستگاه امنيتی کشور بوده و به دولت نهم هشدار می دهد اين گونه برخوردها در شرايط کنونی که کشور نيازمند اتحاد و همدلی کليه گروه هاست، اقدامی بر خلاف امنيتی ملی و مصالح کشور خواهد بود.


روابط عمومی انجمن اسلامی دانشجويان
دانشگاه صنعتی اميرکبير (پلی تکنيک تهران)

۱۶ آذرماه

No comments: